Nova stran je dosegljiva na http://www.sc-krsko.si oz. na povezavi.